2020-07-27 Antikroppstest Covid-19 har vi gjort idag via 1177...

Idag har Rulle och jag gjort ett antikroppstest Covid-19 hos Doktor.se i Kista via 1177 Vårdguiden och provtagningen är gratis för oss Stockholmare.
 
Vi tyckte det var lika bra att göra testet för då vet vi om det är negativt eller positivt och har det att utgå ifrån även om vi misstänker att vi förmodligen inte har haft Covid-19 utan egentligen bara andra vanliga virussjukdomar.
 
Vi hade en långvarig hosta och övriga virussymptom i februari och mars i nära anslutning till att vi kom hem till Sverige från Thailand och lite andra diffusa symptom emellanåt så nu lär det visa sig om vi har antikroppar eller inte. Vi får svar om en knapp vecka.   
 
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/
 
Vi hade tid för provtagning kl 15.15 och stod först i en ganska lång kö men kom in i tid och fick ta våra respektive blodprov. Det  gick snabbt och smidigt och nu är det bara att vänta ca en knapp vecka på provsvaret som kommer via SMS eller e-post från 1177.
  
Minne efter blodprov i samband med antikroppstest Covid-19 
 
Stort TACK till Stockholms län för att vi har den här fina servicen!