2019-05-15 Men, vad händer här då?

Här på den öppna ytan mellan floden och Dolphin Beach, strax före/efter Poms restaurang håller de på att anlägga en idrottspark så vitt jag förstått.
 
Det ser ut som om det ska bli en fotbollsplan, med tanke på de höga pelarna där förmodligen ett nät ska sättas upp och runt planen, och kanske det även blir ett ute eller innegym...  
 
Spännande så det här måste vi följa utvecklingen av!😀
 
Det är mycket som händer i vårt kära Huay Yang, men vi kommer inte att få allt, bara det bästa!
 
Idrottspark på gång...
 
 
 
Fortsättning följer vart efter det händer något mer med bygget...