2023-08-01 Bye, bye juli och välkommen augusti och hur har du det med din ålder?

Intressant det här med åldrar och hur man såg på människans ålder och tillkortakommande då och nu.
 
Jag är 71 år och fyller snart 72 år men känner mig verkligen inte som en gammal ålderstigen eller sliten kvinna utan tvärtom.
 
Mycket har vi ju att tacka framgångar när det gäller sjukdomar som tidigare inte gick att bota samt att vi har varierande hälsosamt mat att tillgå, åtminstone i I-länderna..
 
Vi vet också vikten av att träna våra kroppar fysiskt på ett eller annat sätt, vilket i sig medför ett hälsosammare val av mat och dryck och därmed åtminstone försöka mota allvarliga sjukdomar som oftast har samband med ett ohälsosamt leverne.
 
Självklart  är det inte alltid så, allvarliga sjukdomar kan drabba oss även de som har ett rörligt hälsosamt liv och drar man ändå den nitlotten har man ju ändå försökt leva på det sätt som man  antog skulle vara det bästa och mer än så kan vi ju inte göra.
 
Var rädd om livet så länge du har det och gör det du vill göra nu utan att skjuta det på framtiden för den vet vi inget om.