2016-11-26 Vägvisning till dig som vill åka landsvägen till Dan Singh Khon Handelsplats...

Idag beslöt vi att åka till Dan Singh Khon Handelsplats för lite ärenden och tog då den trevliga landsvägen dit. 
 
Göran och Gunilla på bostadsområdet Coconut i Huay Yang har satt upp röda och vita snitslar vid de avfarter/korsningar på den väg som de kör, så dem kan du hålla utkik efter. 
 
Rulle och jag kör delvis samma väg som Göran och Gunilla men vi visar här med bilder den väg som vi föredrar för att komma till Handelsplatsen i Dan Singh Khon.
 
Landsvägen till Dan Singh Khon börjar vid den norra u-svängen i Huay Yang där du kör rakt över Pet Kasem (motorvägen) mot Burmabergen (Sanyavägen).
 
Efter några kilometer kommer du fram till en skarp högerkurva och den vägen väljer du istället för att köra rakt fram på den något mindre vägen.
 
Här följer du bara den skarpa högerkurvan. Vid ena skylten kan du se en röd och vit snitsel, dvs rätt väg...
 
Nu kan du puttra på i ca 5 kilometer, du har då passerat ett skolområde på höger sida, och när du kommer fram till en en stor plåtdörr på vänster sida tar du in på vägen till HÖGER, och in på en mindre betongväg... 
 
Plåtdörr till vänster och här svänger du av till HÖGER där den svarta bilen kör...
 
Det går även att fortsätta köra rakt fram här men den vägen är något längre... 
 
Nu är det bara att puttra på över nejden och kör bara rakt fram förbi en avfart till höger och en till vänster.
 
Vid ett litet nedförslut, med en marknadsplats till vänster, får du sakta ner och bli uppmärksam. Precis där landsvägen gör en skarp högersväng, kör du RAKT FRAM SNETT ÅT VÄNSTER och in på en MINDRE BETONGVÄG, ett ganska brant lut och över en betongbro.
 
Fortsätt att puttra på några kilometer tills du kommer till en TREVÄGSKORSNING, där tar du till HÖGER.
 
I denna trevägskorsning tar du till HÖGER som den svarta bilen...
 
Nu passerar du återigen ett skolområde på vänster sida, en liten bro och ett litet tempel på vänster sida. Strax härefter tar du till VÄNSTER på en alldeles nyasfalterad fin väg...
 
Här tar du till VÄNSTER...
 
Kör VÄNSTER in här...
 
Du följer nu en bred fin väg och kommer fram till ett lite sämre gropig väg en liten bit men den går sedan över till en fin väg igen.
 
Nu är du snart framme vid en FYRVÄGSKORSNING och den åker du bara över. Du kör över en bro och puttrar vidare i det vackra landskapet och efter ytterligare en bro kommer du fram till en TREVÄGSKORSNING och där tar du till VÄNSTER.
 
Här vid TREVÄGSKORSNINGEN tar du till VÄNSTER...
 
Alltså, ta till VÄNSTER här...
 
Efter en knapp kilometer kommer du återigen fram till en TREVÄGSKORSNING och här tar du till HÖGER...
 
>Vid denna TREVÄGSKORSNING tar du till HÖGER.
>Efter en knapp kilometer kommer du återigen fram till en TREVÄGSKORSNING och här tar du till VÄNSTER.
 
Här tar du av till VÄNSTER...
 
Nu är det inte så långt kvar. Du åker på en fin liten asfaltväg med gummiplantage på vänster sida och kommer sedan ut på ett öppet fält och där kan de komma en skock med kor som ska ändra betesmark...
 
Tillfälligt stopp på grund av vimsiga kor och kalvar på vägen... 
 
Där framme går huvudvägen till Dan Singh Khons Handelsplats och där tar du till VÄNSTER...
 
Stor fin slingrade landsväg och du kommer att passera en polisspärr på vänster sida som kan kräva att du visar ditt pass i original, så ha det alltid med dig för säkerhets skull.
 
Nu är du snart framme vid Handelsplatsen där det finns flera parkeringsmöjligheter nedanför backen i dalgången. Vi brukar dock ställa våra hojar under tak, så de får skugga, vid en gammal övergiven affärsbyggnad till vänster innan nedförsbacken ner till Handelsplatsen.  
 
Strax innan gränspassagen till Burma...
 
Välkommen till Dan Singh Khon Handelsplats och när du är klar här är det bara att köra samma väg tillbaka men omvänt. Lycka till!