2013-04-05 Hyra eller köpa hus i Huay Yang

Vår lilla by Huay Yang börjar bli mycket populär och enligt Johnni på Thailandbo ökar uthyrningen starkt för varje år. Så vitt jag förstår är försäljningen av lägenhet eller hus inte lika framgångsrik som den var för ett par år sedan.
 
Orsaken till denna utveckling kan vara fler men jag tror att många hyr istället för att köpa en egen lägenhet eller hu delvis på grund av att det är lågkonjunktur men även för att det, än så länge, är billigt att hyra ett hus eller lägenhet i några veckor och ännu billigare under en längre period.
 
För att det ska gå ihop ekonomiskt för lägenhets- och/eller husägarna samt uthyrarna på grund av ökade kostnader i Thailand samt det slitage det innebär att hyra ut sin bostad och då framför allt om man råkar ut för mindre nogräknade hyresgäster, kommer hyrespriserna att öka till en rimligare nivå som är mer relevanta om man jämför med Resort- och Hotellkostnader.
 
Det tycker jag är bra om det är så att de låga hyrorna påverkar försäljningen av hus/lägenhet negativt. Självklart påverkar även lågkonjukturen marknaden och det kan man inte göra så mycket som säljare förutom att sälja till underpris. Men om det är den låga hyreskostnaden som styr när det gäller valet att hyra eller köpa är det enligt min åsikt inte fairplay mot de lägenhets- och/eller husägare som vill sälja. 
 
Nåväl, om man nu inte är intresserad av eller har planer på att sälja sitt hus/lägenhet utan faktiskt bara vill hyra ut sin bostad, när man själv inte utnyttjar den, är Thailandbo störst i byn när det gäller uthyrning, enligt Johnni, och nu har Inger slagit sig ihop med Thailandbo och har huvudansvaret för uthyrningen samt kommer att sköta alla bokningar ifrån Sverige.
 
Inger har hus i Huay Yang sedan många år och är därmed välbekant med de flesta områden och känner dessutom personligen många husägare som vill hyra ut sin bostad. Det är ju bra så hon vet vilket hus eller lägenhet som kan vara mest lämplig för vederbörande intressent.
 
Thailandbo har för närvarande över 100 hus/lägenheter för uthyrning i Huay Yang. Är du intresserad av att hyra lägenhet eller hus alternativt hyra ut din lägenhet eller hus i Huay Yang kan du kontakta:
 
[email protected] och bilder finns på www.thailandbo.se.
 
Vårt vackra hav i Huay Yang