2021-03-25 När ett projekt förstör naturen...

Det är lika sorgligt varje gång som jag går till den fd vackra Discgolfparken som nu blivit helt förstörd med stora spår i marken av skogsmaskiner samt nakna stubbar som sticker upp efter att ca 2 000 friska träd brutalt sågats ner av personal från NCC.(enligt plan skulle de bara ta ner 250 träd)
 
De är anlitade av Kyrkogårdsförvaltningen som förvaltar marken (ett skyddat naturområde) av Stockholms Stad för att bygga en begravningsplats på och i foten av Granholmstoppen som är en fd deponi fram till 1970 och som innehåller allehanda farliga miljögifter som asbest, cyanid etc etc.
 
Se nedan länk:
 
https://www.mynewsdesk.com/se/lat-parken-leva/pressreleases/gloemd-miljoerapport-avsloejar-gifter-i-blivande-begravningsplats-2909960?fbclid=IwAR1XQdX2qqcA2JuUcrHLjYfXc61j1Cx2E9Wf-YMM756Qo7FM-aVry2Z4JHs
 
Den här parken tycker Kyrkogårdsförvaltningen, med stöd från våra folkvalda politiker, är en utmärkt vacker park att göra om till en begravningsplats. Att de döda skulle begravas i en soptipp var ett mindre bekymmer, de är ju redan döda så de kan ju inte protestera. Nja, den förgiftade jorden är ju lätt att bara transportera bort till en annan deponi i Stockholm så det prekära problemet löser sig säkert. Visserligen för en ansenlig kostnad av våra skattepengar men vill man ha något gjort får det kosta.  
 
Det färdiga projektet förväntas kosta ca 2 miljarder och hade man valt en lämpligare plats hade det inte blivit så dyrt. Men det ville inte Kyrkogårdsförvaltningen för de hade redan bestämt sig.
 
Att det under åren framkommit otaliga protester, både muntligt och skriftligt, mot detta bygge som förstör hela parkområdet samt minimerar den berömda Discgolfparken som vann priset Årets Park 2017 det bryr man sig inte om. Inte heller alla de som söker sin rekreation där i området som bor i Rinkeby, Tensta, Hjulsta samt även de som bor på andra sidan Järvafältet eller kommer från andra delar av Stockholm. 
 
Det var en gång en vacker park med en massa friska gamla stolta träd...
 
 
 
 
 
Den här vägen genom parken får man inte längre använda då ett stängsel stoppar dig men det är inte så vackert att gå där längre då de flesta träden som kantade vägen är nedsågade. 
 
 
Skogen som låg här stoppade en del av bullret från E18 men nu hörs trafiken så pass att en begravningsfölje skulle ha svårt att göra sig hörda här. Lugnet och lummigheten här har Kyrkogårdsförvaltningen sett till att den skulle tas bort...
 
 
Du kan alltså inte gå igenom parken utan bara runt den...
 
 
Läs den fina presentationen, Kyrkogårdsförvaltningen tycket att det påp detta sätt utvecklar naturområdet men jag anser att de just nu med sitt tilltag förstört ett tidigare befintligt naturområde som dessutom skulle vara skyddad.
 
Det vackra namnet Spegeldammen kommer vara full av miljögifter som den läckande Granholmstoppen kommer att utsöndra när de börjar gräva i den samt likvätskor från de kistor som kommer att begravas i deponin. Det låter inte lika vackert i mina öron!
 
 
Läs "träden kommer att tas bort för att utveckla naturområdet" hur tänkte de då?
 
Vi kommer att fortsätta kämpa då hela denna process inte har skötts på ett demokratiskt sätt fast de vill gärna få oss att tro det. Alla motståndare har en helt annan uppfattning och en del vet inte ens om vad som är på gång här. Hur kan det komma sig när det påstås att all information har gått ut till alla medborgare? 
 
Lögner, undermålig fakta om riskerna med detta miljövidriga projekt har inte framförts till våra myndigheter och beslutsfattare eller så har de mutats eller inte förstått, alternativt struntat i att ta reda på  fakta, tagit på sig skygglapparna och bara kört på.
 
Det som är mest märkligt är att de inte ens har något bygglov för att bygga ceremonibyggnaden eller reningsdammen.

Varför skulle de ens bry sig om dessa medborgare som bor i dessa redan förtalade, ryktesvis förtappade och kriminella förorter?
 
Fast de glömde att det finns människor här av alla de slag också som inte vill köras över, som kräver respekt som alla människor har rätt till, fast det är ju skillnad på skit och pannkaka och därmed inte så viktiga i sammanhanget.