2014-12-08 En fin och harmonisk begravningsceremoni i Huay Yang

En av oss faranger har avlidit i Huay Yang och dennes vilja var att ha begravningsceremonin och kremeringen i Huay Yang samt att askan skall spridas i havet.
 
Idag kl. 13.00 var det dags för denna ceremoni i den byggnad som ligger bredvid templet på Tempelvägen.
 
 
Ceremonin börjar med att alla samlas, bildar kö mot böneplatsen, för att sedan ta en blomma vid ett bord nedanför platsen och där får man sedan varsin rökelse som tänts.
 
Här från bordet tar man ta sin blomma...
 
Böneplatsen...
 
Denna kvinna delar ut varsin tänd rökelse..
 
Tre åt gången går man upp på avsatsen och där ställer man sig på knä och gör en vajhälsning mot blomsteruppsättningen samt tyst uttalar något till den döde om man så vill.
 
Efter detta lägger man sin blomma på avsedd plats samt sätter rökelsen i en urna med sand. Man lämnar sedan platsen och går och sätter sig i samlingssalen.
 
Böneplatsen och bakom jalusidörrarna finns kremeringsugnen
 
Fyra munkar tar plats på en liten scen på långsidan av lokalen och de mässar sedan i några minuter.
 
 
Efter detta får munkarna gåvor av något slag, i detta fall tre förpackningar med energidryck samt annan dryck, som den dödes närmaste anhöriga "välsignar" genom att skjuta föremålen mot munkarna med ena handen.
 
 
När munkarna är klara öppnas jalusidörrarna mot kremeringsugnen och alla går dit. 
 
 
 
Kistan med den döde bärs upp till ugnen och locket till kistan tas av och alla som vill får ta en vit blomma från en korg som man ska lägga på den dödes kropp i kistan.
 
Blomman som man ska lägga på den dödes kropp i kistan
 
Hela tiden får vi faranger översatt vad som ska göras och hur vi ska göra för att det ska bli rätt.
 
 
 
En av begravningspersonalen tar en kokosnöt och gör en snitt i den för att kokosvattnet, som är det renaste som finns, ska kunna hällas över den dödes ansikte. Därefter rengöres ansiktet försiktigt.
 
Efter detta får alla som vill lägga sin blomma på kroppen och säga något till den döde. Om man anser att den döde har gjort en något illa eller så ska man säga att man förlåter honom eller henne för detta.
 
 
När alla är klara skjuter de in kistan i kremeringsugnen och stänger luckan. Kroppen har redan preparerats med brännbar vätska.
 
 
Kistan är på plats...
 
 
Den undre luckan öppnas och personalen tänder en eld....
 
 
 
 
.....stänger luckan och sedan är kremeringen i gång...
 
 
Här kollas att allt är i sin ordning...
 
De anhöriga får en urna och får information om att en liten del av varje kroppsdel kommer att läggas i urnan efter kremeringen och vill man ha lite aska att kanske ta med till Sverige kan man göra det. 
 
 
 
Om kistan måste ligga i kylförvaring lägger man den här, dvs om en ceremoni kommer att ta flera dagar...
 
En begravningsgåva där givaren köper ett tygstycke som gåva och fäster på givarens namn... 
 
 
 
Efter ca 2 timmar är kremeringen klar och de anhöriga kan hämta askan och en liten del av kroppdelarna och i detta fall har den döde velat att den skulle spridas i havet och så kommer också att ske.
 
Ceremonin tog ca 1 timma och det var en mycket fin och harmonisk ceremoni och den dagen jag dör vill jag ha samma begravningsceremoni om jag då fortfarande befinner mig i Huay Yang förstås.
 
Kremeringsbyggnaden
 
Den dödes änka har givit sin tillåtelse att jag har tagit bilder under ceremonin och att jag informerar generellt om denna ceremoni i min blogg. Detta för att det kan ligga i ett allmänt intresse hur en begravningsceremoni går till i Thailand om man inte redan vet det. 
 
Vi beklagar sorgen och önskar den döde en vila i frid.