2016-09-05 Några nätpartier byttes ut till glaspartier istället på altanen..

Under altanräcket, vid uppstälningsplatsen för en av våra Forzor, var det 3 nättpartier tidigare men då det är känsligt med nätparti, vid t ex i- och urlastning, har vi idag fått dessa 3 nätpartier utbytta till 3 starka glaspartier i stället. Jobbet utfördes av samma firma som satte upp våra nätpartier på altanen, Add Air.  
 
Nätpartiet har bytts ut till glasparti istället...
 
 
 
Snyggt och fint och bätre med glas här än nät...
 
Likaså vid trappan upp till altanen bytte vi ut nätpartiet närmast trappan.
 
Även det här partiet byttes ut...
 
 
Med tiden inser man vad som är bättre än innan och då är det enkelt att få det fixat.
 
Tack grabbar för ett bra utfört jobb!