2019-08-10 Vad händer med förberedelserna inför dubbelspåret i Huay Yang då?

Bygget med överfartsramperna i Huay Yang är i full gång och det är ett gigantiskt bygge med överfarten för att öka säkerheten när dubbelspåret är klart. 
 
Järnvägsövergången vid Wat Samutvägen och de gigantiska överfartsrampernas uppbyggnad på vradera sidan om spåret...
 
Härligt lut när man ska cykla uppför rampen när den är klar😀
 
Rampen på andra sidan järnvägen...
 
Vid järnvägsövergången vid Wat Huay Yang har de kommit så här långt med ramperna...
 
Den ena rampen vid Wat Huay Yang...
 
 
Rampen parallellt med Wat Huay Yang...
 
Här söderut parallellt med järnvägen mot Huay Yangs järnvägsstation har de gjort en ny väg...
 
Mer info kommer vartefter byggets fortskridande... 

Kommentera här: